Nhãn: ,

Tỉnh Quảng Bình kêu gọi đầu tư cho 70 dự án

Tỉnh Quảng Bình kêu gọi đầu tư dự án ở những lĩnh vực về thương mại, du lịch, cơ sở hạ tầng. Trong đó có khá nhiều dự án trọng điểm, với quy mô đầu tư lớn theo Quyết định 4263/QĐ-UBND tỉnh Quảng Bình ban hành vào ngày 31-12/2016 về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2016 - 2020.
UBND tỉnh Quảng Bình đã giao quyền chủ trì cho sở kế hoạch và đầu tư, phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương tạo dựng nội dung thông tin dự án. Song song với việc đó, còn tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến các danh mục dự án được phê duyệt.
Nằm trong danh mục được duyệt, các dự án kêu gọi đầu tư trong thời gian từ 2016 - 2020 bao phủ hầu hết các lĩnh vực nhưng tập trung chủ yếu vào các cụm ngành kinh tế trụ cột, một số lĩnh vực mà tỉnh có lợi thế là cạnh tranh như: xây dựng - bất động sản, dịch vụ - thương mại và công nghiệp.
du-lich-kham-pha-hang-dong
Các dự án được kêu gọi đầu tư bao gồm: 10 dự án thuộc về lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp và đô thị, 4 dự án thuộc về lĩnh vực giao thông, 2 dự án thuộc về lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, 29 dự án thuộc về lĩnh vực du lịch, thương mại dịch vụ, 18 dự án thuộc về lĩnh vực công nghiệp, điện, môi trường, 7 dự án thuộc lĩnh vực nông – lâm - ngư nghiệp.
Đây sẽ là cơ hội để tỉnh Quảng Bình trực tiếp kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, có thương hiệu trong và ngoài nước đến đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đây cũng đồng thời là diễn đàn để các nhà tài trợ song phương và đa phương, các tổ chức phi chính phủ, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế có dịp gặp gỡ, đối thoại, hợp tác đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Là dịp gặp gỡ, đối thoại, hợp tác đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Cơ hội để tăng cường hoạt động đối ngoại và vận động tài trợ các nguồn vốn ODA, NGO; tăng cường xúc tiến và quảng bá hình ảnh, xúc tiến du lịch vào tỉnh Quảng Bình.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
KHOAN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH © 2017