Nhãn: ,

Thanh toán hợp đồng xây dựng

Trong hợp đồng các bên không có thỏa thuận khi điều chỉnh giá vật liệu, nhân công, máy thi công không được tính chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước.


thanh-toan-hop-dong-xay-dung
Ảnh minh họa
Ngày 05/12/2016, Công ty CP Đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICIC) gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thi công xây dựng. Bộ Xây dựng đã có Công văn số 317/BXD-KTXD ngày 23/02/2017 trả lời như sau:
- Việc điều chỉnh giá, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.
- Theo nội dung văn bản số 361/CV-ICIC, hợp đồng thi công xây dựng số 141/2009/HĐKT/XL được ký kết ngày 10/12/2009 giữa Trường đại học Vinh và ICIC là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh; trong hợp đồng các bên không có thỏa thuận khi điều chỉnh giá vật liệu, nhân công, máy thi công không được tính chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước.
Theo quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng, đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh về nguyên tắc giá trị điều chỉnh giá bao gồm đầy đủ các thành phần chi phí gồm: chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng. Do vậy, nếu trong hợp đồng các bên không có thỏa thuận khi điều chỉnh giá (bù giá) vật liệu, nhân công và máy thi công không được tính chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước, thì giá trị điều chỉnh giá hợp đồng được tính cả chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
KHOAN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH © 2017